Výroba keramiky

Časť môjho pôsobenia je zameraná na výrobu prevažne úžitkovej keramiky, ktorá je točená na hrnčiarskom kruhu, glazovaná a dvakrát pálená v elektrickej peci. Používam viac druhov hlín, medzi nimi aj vlastnoručne nakopané, preto aj výška teploty výpalu je rôzna, od 1100 do 1250 stupňov. Motívy a tvary sú vlastné. 

Vypaľujem keramiku drevom vo vysokožiarovej peci, ktorá mi umožňuje vytvárať hrnčiarske výrobky s neopakovateľným čarom, ktoré sa dá získať len vďaka pôsobeniu ohňa.

Venujem sa stavbe pravekých vypaľovacích pecí a tvorbe replík pravekej keramiky, organizujem workshopy zamerané na túto problematiku.  

Vyrábam keramiku aj na objednávku, podľa predstavy zákazníka, napr. s logom, nápisom, atď.

Výrobky v zimnom období dodávam aj do maloobchodnej siete. V lete pôsobím na Spišskom hrade v Hradnom hrnčiarstve.