Letný program Hradného hrnčiarstva v roku 2016

 

Hrnčiarstvo pre deti - jún 2016

 

Tvorivé dielne keramiky pre detské kolektívy od 1. 6. do 30. 6. 2015, počas prac. dní, v čase od 10,00 do 13,00 hod. Doba trvania cca 70 min. Záujemcovia o dielne si môžu vybrať z nižšie uvedených tém.

Cena 1,50 Eur pre osobu. V cene je zahrnutý materiál a  nepálený vlastný výrobok. Prípadné pálenie výrobkov a ich zasielanie poštou je možné si dohodnúť na mieste.

Maximálny počet osôb v jednej skupine je 30. Denne sa budú realizovať dve dielne.

Na hrnčiarsky program je nutné sa vopred objednať . Kontaktná osoba: Amália Holíková, tel. č. 0904 549 796.

Témy tvorivých dielní

1. Programy vhodné pre predškolákov, prvákov a druhákov zákl. škôl :

- Reliéf – obrázok z plátovej keramiky

- Maľovaná keramika – maľba farebnými hlinkami na vopred pripravené, vysušené vázičky a misky, vo zvyšnom čase modelovanie malých nádobiek.

2. Programy pre tretiakov až šiestakov zákl. škôl:

- Modelovanie rybiek - hrkálok.

- Maľovaná keramika – maľba na vopred pripravené, vysušené vázičky a misky, vo zvyšnom čase tvorba malých nádobiek.

3. Programy pre starších žiakov a študentov:

- Výroba hrnčeka plátovou metódou

- Modelovanie „pravekej“ keramiky pôvodnou technológiou.

 

Pri každej téme bude pripravená ukážka. Výrobky si každý bude môcť zobrať so sebou na kartónovej podložke. Pre jednoduchšiu prepravu viacerých nádob doporučujem si doniesť  so sebou kartónové krabice - prepravky.

 

Leto v Hradnom hrnčiarstve – víkend s keramikou.

Okrem tradičných každodenných ukážok točenia keramiky na hrnčiarskom kruhu sme pre Vás pripravili program 

na prvý augustový víkend .

Program:

6. 8. 2015 v sobotu  točíme na hrnčiarskom kruhu, ručne modelujeme nádoby , použijeme najstaršie techniky vytvárania keramiky. Vytočené a vymodelované nádoby si pomaľujeme farebnými hlinkami. Hotové dielo si každý môže zobrať so sebou na kartónovej podložke.

Začíname  o 11,00 hod., každú celú hodinu sa môžu pripojiť noví záujemcovia. Končíme o 17,00 hod.

7. 8. 2015 v nedelu  opäť točíme na hrnčiarskom kruhu, modelujeme.

Vypálime keramiku v tzv. papierovej peci.

Novinka! Pálime RAKU. 

Začíname o 11,00 hod.

 

Miesto konania : priestranstvo okolo Hradného hrnčiarstva na Románskom nádvorí Sp. hradu.  V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie odkladá. Záujem o účasť skupiny prosím hláste vopred na tel. č. 0904549796, Holíková Amália.

 

Cena – jednotne  2 Eur pre 1 osobu na modelovanie aj točenie. V cene je zahrnutý pobyt v dielni, materiál, hlina, farby, výrobok bez výpalu. Vypálenie výrobku si môžu záujemcovia  individuálne dohodnúť počas pobytu v dielni.