Hájske hrnčiarstvo

 
Náš RAKU víkend
Viac na:
 
 
        

 

Háj  malebná obec v krasovej doline medzi Zádielskou a Jasovskou planinou.

Hájska dolina je známa svojimi vodopádmi, ktoré sa nachádzajú tesne nad obcou: www.obec-haj.webnode.sk/turisticke-zaujimavosti/

 


Novinky, podujatia

Naše plány na rok 2017:

1. Staviame ďaľšie repliky pravekých pecí, plánujeme výpal dobovej keramiky v stavbách z minulého roku.

2. Veľkonočný kurz tvorby glazúr.

O termínoch budeme včas informovať.